Organisatie

Organisatie

Bestuur Plaatselijke Commissie Beets van de Stichting Oude Hollandse Kerken

In 1982 is de kerk, samen met de kerken in Kwadijk , Oosthuizen en Oudendijk, door de Hervormde Gemeente overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. (www.oudehollandsekerken.nl).
Het beheer en de exploitatie is per kerk in handen gegeven van een Plaatselijke Commissie.

Plaatselijke Commissie Beets (e-mail: info@kerkbeets.nl; tel. 06 13356384)

Organisatie:
Marjan Cnossen – Voorzitter/Secretaris
Dick Slooten – Penningmeester
Sonja Kelderman – Organisatie vrijwilligers

Culturele Commissie:
Edgar Stuurman
Corinne Hendriks
Dick Knip
Marjan Cnossen

Bestuur Stichting Vrienden van de Beetser Kerk

Het doel van de Stichting is om de monumentale kerk van Beets met alle mogelijke middelen te steunen om in stand te blijven, met behoud van haar huidige uiterlijk en bestemming: een sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus centrum.
e-mail: vrienden@kerkbeets.nl

Paul Overberg– voorzitter
Gerda Pool – 1e secretaris
Hans van der Weide – 2e secretaris
Aris van der Flier – 1e penningmeester
Anne van Meerkerk – 2e penningnmeester
Wim Vedder – lid

Word vriend van de Beetser Kerk

Het doel van de Stichting is om de monumentale kerk van Beets met alle mogelijke middelen te steunen om in stand te blijven, met behoud van haar huidige uiterlijk en bestemming: een sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus centrum.
Voor slechts € 25,-  per jaar , maar meer mag natuurlijk ook, help je ons de kerk te onderhouden en te behouden voor de volgende generaties. Bovendien krijg je 10% korting op de toegangsprijs van onze voorstellingen en word je als eerste geïnformeerd over nieuwe en extra voorstellingen.

Giften en belastingaftrek/ANBI

De Stichting Vrienden van de Beetser Kerk is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN / fiscaalnumer is 82151720
Hiervoor geldt:

  1. 1.De schenker hoeft geen giftenaftrek te betalen aan de belastingdienst over giften die zijn geschonken aan een ANBI-instelling.
  2. Vanwege de ANBI-status is de Stichting Vrienden van de Beetser Kerk vrijgesteld van schenkbelasting of erfbelasting over ontvangen schenkingen of erfgelden.
  3. Schenkingen zijn voor 125% aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.
  4. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- die een donateur aan culturele schenkingen doet per jaar.

Beleidsplan en financiële verantwoording

Klik voor ons beleidsplan en beloningsbeleid ——> hier
en voor de financiële verantwoording over het afgelopen jaar ——> hier .